Stomatologia

WYKONUJEMY ZABIEGI STOMATOLOGICZNE

EKG i USG

 

ELEKTROKARDIOGRAM

EKG rejestruje aktywność elektryczną serca. Serce wysyła maleńkie impulsy elektryczne, które rozprzestrzeniają się
za pośrednictwem mięśnia sercowego i powodują jego skurcz. Impulsy te mogą być wykryte przez EKG, które pozwala określić, czy są
jakieś zaburzeniach rytmu i miarowości.

 

WYKONYWANIE BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH

Ultrasonografia jest nieinwazyjną, atraumatyczną metodą diagnostyczną, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków.

RTG

WYKONYWANIE ZDJĘĆ RENTGENOWSKICH

Technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X). Często stosowana w medycynie weterynaryjnej głównie w diagnostyce układu kostnego, ale nie tylko .Metoda ta wykorzystuje zdolność organizmu do osłabiania promieniowania RTG. Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej. Tkanka kostna wykazuje znacznie większą zdolność absorpcji promieniowania niż otaczające ją tkanki miękkie, dzięki czemu widoczna jest na kliszy jako miejsce niezaczernione.

Chirurgia

CHIRURGIA TKANEK MIĘKKICH

Badania laboratoryjne

WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wiele technologii, które pomagają ludziom żyć zdrowiej i dłużej, jest także dostępnych dla Twojego zwierzęcia. Wykonując kilka podstawowych testów lekarz weterynarii jest w stanie zebrać wiele informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
Wykonujemy:
pełne badania krwi,
zeskrobiny,
wymazy,
badania histopatologiczne pobranych zmian,
biopsje.

Paszporty

WYRABIANIE PASZPORTÓW I CHIPOWANIE

Podczas podróżowania ze swoim pupilem po krajach Unii Europejskiej powinieneś posiadać jego paszport, który jest niezbędnym
warunkiem wyjazdu za granicę. Paszport można wydać zwierzęciu, które posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie oraz jest oznakowane mikroczipem lub czytelnym tatuażem. Dotyczy to psów, kotów i fretek. Inne zwierzęta przewożone są zgodnie z prawem krajowych poszczególnych państw UE.