3page img10WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wiele technologii, które pomagają ludziom żyć zdrowiej i dłużej, jest także dostępnych dla Twojego zwierzęcia. Wykonując kilka podstawowych testów lekarz weterynarii jest w stanie zebrać wiele informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
Wykonujemy:
pełne badania krwi,
badania specjalistyczne w kierunku wścieklizny,
zeskrobiny,
wymazy,
badania histopatologiczne pobranych zmian,
biopsje.