3page img3WYKONYWANIE ZDJĘĆ RENTGENOWSKICH

Technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X). Często stosowana w medycynie weterynaryjnej głównie w diagnostyce układu kostnego, ale nie tylko .Metoda ta wykorzystuje zdolność organizmu do osłabiania promieniowania RTG. Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej. Tkanka kostna wykazuje znacznie większą zdolność absorpcji promieniowania niż otaczające ją tkanki miękkie, dzięki czemu widoczna jest na kliszy jako miejsce niezaczernione.